Dagsrytme:

 

Mandag:

09.30 Barnehagen åpner

10.30 Samling (0-5 år)

11.00 Lunsj, medbrakt mat og drikke, kaffe og te og frukt serveres.

12.00 Juniorklubb for de største nede i formingsrommet/ Frilek

13.15 Rydding/ påkledning

13.30 Barnehagen stenger

 

  

Tirsdag:

09.30 Barnehagen åpner

10.30 Samling med kristent innhold (0-5 år)

11.00 Lunsj, medbrakt mat og drikke, kaffe og te og frukt serveres.

12.00 Babysang 0- 1 år i 2. etasje/ Frilek (Lek, formingsaktivitet, spill, utelek)

13.15 Rydding/påkledning

13.30 Barnehagen stenger

 

 Onsdag:

09.30 Barnehagen åpner

10.30 Samling (0-5 år)

11.00 Lunsj, medbrakt mat og drikke, kaffe og te og frukt serveres.

12.00 Frilek (Lek, formingsaktivitet, spill, utelek)

13.15 Rydding/ påkledning

13.30 Barnehagen stenger

  

Torsdag:

09.30  Barnehagen åpner

10.30 Samling (0-5 år)

11.00 Lunsj, medbrakt mat og drikke, kaffe og te og frukt serveres.

12.00 Babysang 0- 1 år i 2. etasje/ Frilek (Lek, formingsaktivitet, spill, utelek)

14.15 Rydding/ påkledning

14.30Barnehagen stenger